cal geperutEls rellotges de sol són enginys d’altres temps que, combinats amb característiques artístiques, fan que la façana d’un mas, una casa o una església pugui lluir més i alhora ser, també, un punt de modernitat i orgull del seu propietari. Normalment serà la façana orientada al sud on trobarem els rellotges de sol. No sempre, però, es tracta de rellotges artístics i ben calculats, també són freqüents aquells rellotges elaborats pels propis pagesos a la caseta de tros o a la pallissa.

El rellotge de sol indica l’hora solar a través de l’ombra produïda pel sol i una vareta anomenada gnòmon o estil sobre un quadrant on hi ha assenyalades les hores. Tots els que presentem són verticals u horitzontals. Són els que trobem en un pla , normalment una paret, i per regla general amb orientació sud, encara que hi hagi diferències ja que la paret no sempre està perfectament orientada al sud la qual cosa causa diferents declinacions que s’han de corregir al quadrant, sent la primera regla per diferenciar-los l’orientació del quadrant on hi ha el gnòmon o estil.

El quadranter és la persona dedicada a calcular el quadrant, ha de conèixer els principis de la gnomònica, la ciència que estudia la construcció i la resolució tècnica dels rellotges de sol, combinant-hi astronomia, física imatemàtiques. Així doncs, a l’hora de construir un rellotge de sol s’ha de tenir encompte el seu ofici i després afegir-hi el vessant artístic, bé sigui en els materials emprats o en el disseny.

Hi ha però, un bon nombre de rellotges de sol en la realització dels quals de ben segur que no hi ha intervingut cap especialista, són aquells que podríem anomenar rellotges de pagès, elaborats amb gran senzillesa i on els càlculs són simples, només observacions fetes, ajudades amb un rellotge mecànic.

Són rellotges molt rudimentaris, on l’ombra projectada per l’estil o gnòmon col·locat pel pagès marca les hores concretes només de l’època de l’any en que està fet, sense tenir present cap altre càlcul. A Begues tenim catalogats una trentena de rellotges, la major part d’ ells a masies o cases centenàries.

rellotges1rellotges2rellotges3rellotges4rellotges5rellotges6rellotges7rellotges8

Text i imatges: Eusebi Sánchez Rivas

Anuncis